Přehled nástrojů k lití kulí

 

Na tomto místě bych se pokusil uvést alespoň základní přehled nářadí k lití olověných kulí a jejich finální úpravě.

V první řadě to jsou elektrické tavící pece. Propan-butanový vařič pomineme, ten snad každý zná.

V zásadě jsou dva typy pícek. Jednak jednoduché pece s termostatem, ve kterých tavíme ingoty olova a příslušnou naběračkou lijeme taveninu do kokilky. Tato pec je také vhodná k přetavení základní olověné suroviny na ingoty. Ale k tomu stejně poslouží zmíněný plynový vařič a příslušná nádoba – pozor na hliník , ten se může na plynu propálit, je tu velké nebezpečí popálení roztaveným kovem.

Dále to jsou poměrně propracované pícky s výpustným ventilem ve dně. To je velmi užitečné zařízení, urychlí to práci – nepotřebujeme naběračku, tavenina se lije ventilem přímo do kokilky.

 

Různá provedení pícek s vypouštěcím ventilem

 

Dalším zařízením, naprosto nezbytným jsou licí kleště – čili kokilky. O kleštích jsem se již zmínil na jiné místě, ale pro úplnost pár větších obrázků:

 

Dále k lití použijeme drobné pomůcky jako naběračky, formy na ingoty apod.

Pro finální úpravu střel potřebujeme kalibry popř. mazací a kalibrovací lis pro mazání střel voskem do drážky.

 

mazací a kalibrovací lisy

 

 

Ke kalibraci střel kalibry LEE nám postačí jednoduchý jednooperační lis. Kalibrujeme tak střely mazané tekutým lubricantem, převážně s mikrodrážkami. Vlastní kalibr je velmi podobný přebíjecí matrici.

Pokud jsem na nějaké udělátko zapomněl, tak se omlouvám. Na závěr lze říci jen to, že k lití kulí nezbytně potřebujeme snad jen kokilku. Tavení zvládne bez větších problémů plynový hořák, ostatní pomůcky si s trochou invence sami vyrobíme.

Kvalitní pec s ventilem ovšem rozhodně k zahození není.