Zde bych se pokusil popsat odlévání olověných střel. Základní věc, kterou si musíme ujasnit je, jakou střelu chceme sami odlévat, přesněji řečeno , jaký tvar a hmotnost střely nejlépe vyhovuje zbrani, kterou používáme, popř. jaká střela je nejvhodnější pro daný náboj a střeleckou disciplínu, které se věnujeme. To není úplně jednoduchá otázka a zde bych doporučil se porozhlédnout kolem sebe a vyzkoušet , co používají střelci v okolí. Špatná volba nám může velmi snadno zkazit požitek ze střelby a připravit mnohá zklamání při přebíjení.

Každopádně bych doporučil nejprve dobře zvládnout technologii přebíjení nábojů z nakoupených komponent (v tomto případě zápalek, prachu a střel) a teprve po nějaké době se pustit do lití.

 

Základní surovinou pro lití střel je olovo. Není ovšem olovo jako olovo. Pro střely používané v nábojnicovém střelivu s bezdýmým prachem je vhodnější olovo s vyšší tvrdostí. Naopak olovo vyloženě měkké (např. vodovodní trubky) je vhodné pro kule do zbraní na černý prach.

Praxe ukázala, že ideální výchozí surovinou – levnou a vyhovující tvrdosti – jsou použitá olověná závažíčka pro vyvažování automobilových kol. S pomalejším prachem není nutné další legování slitiny – např. tiskařskou liteřinou nebo cínem.

Se závažíčky je sice trochu více práce – je nutné přetavení a přečištění slitiny, slitina se musí zbavit ocelových spon apod. Následně z takto přečištěné taveniny odléváme ingoty. Nicméně olověná závažíčka se stávají těžko dostupnou surovinou a tak jsme stále častěji odkázáni na jiné zdroje surovin.

Kdo si na to netroufne, tak může získat hotové ingoty olova v prodejně s přebíjecími potřebami.      To ovšem něco stojí a výsledný finanční efekt se poněkud vytrácí.

 

Pro vlastní tavení olova jsou vyráběny speciální elektrické tavící pícky s termostatem, různých provedení a různého výkonu.        V těch se pak taví ingoty a lije se z nich tavenina do kokil – licích kleští.

Pro přečištění slitiny (např. ze závažíček) bych doporučil použít propan-butanový vařič a např. zednickou fanku – pícku bych tímto sajrajtem neznečišťoval.

 

Tavení je nutné provádět v dobře větrané místnosti – nejlépe s odsáváním zplodin, nebo ve volném prostoru. Především první fáze čištění slitiny vydatně kouří.

 

Je nutné si uvědomit, že výpary olova jsou TOXICKÉ !!!

 

Doporučil bych proto vybavit prostor, kde budeme odlévat  např. starou kuchyňskou digestoří s funkčním odsáváním a vývod směrovat někam, kde zplodiny nenadělají škodu.

Textové pole: Odléváním vlastních střel podstatně snížíme náklady na střílení. Kromě toho si můžeme odlít střelu potřebné tvrdosti a tvaru, jaký nám vyhovuje.

       Pomůcky